Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας(EIT)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας(EIT)

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας(EIT)
Διεύθυνση

Infopark 1/E
Neumann Janos utca
1117 Budapest
Magyarország/Hungary

Τηλ
+36 14 819 300
Back to top