Europeiska Unionen

Europeiska revisionsrätten

Europeiska revisionsrätten

Europeiska revisionsrätten
Adress

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tfn
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Besök oss

Typ av besök: Föredrag

Gruppens storlek: Högst 50 personer

Förhandsbokning: 2 månader

Åldersgräns: 14 år

Besök Europeiska revisionsrätten

Back to top