Evropska unija

Računsko sodišče

Računsko sodišče
Naslov

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Obiski

Vrsta obiska: Informativna predstavitev

Velikost skupine: Največ 50 oseb

Vnaprejšnja rezervacija: 2 meseca

Starost obiskovalcev: Najmanj 14 let

Obiščite Evropsko računsko sodišče

Back to top