Európska únia

Dvor audítorov

Dvor audítorov
Adresa

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Návštevy

Typy návštev: informatívne stretnutia

Minimálna veľkosť skupiny: max. 50 osôb

Povinná rezervácia: 2 mesiace pred návštevou

Minimálny vek návštevníkov: 14 rokov

Navštívte Európsky dvor audítorov

Back to top