Uniunea Europeană

Curtea Europeană de Conturi

Curtea Europeană de Conturi

Curtea Europeană de Conturi
Adresă

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Vizite

Tipul de vizită: sesiune de informare

Dimensiunea maximă a grupului: 50 de persoane

Rezervare: cu 2 luni înainte de data vizitei

Vârsta minimă a vizitatorilor: 14 ani

Vizitaţi Curtea de Conturi Europeană

Back to top