Unia Europejska

Trybunał Obrachunkowy UE

Trybunał Obrachunkowy UE

Trybunał Obrachunkowy UE
Adres: 

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel: 
+352 4398 1
Faks: 
+352 4393 42
Zwiedzanie: 

Rodzaj wizyty: Sesja informacyjna

Maksymalna wielkość grupy: 50 osób

Wymóg rezerwacji: 2 miesiące wcześniej

Minimalny wiek odwiedzających: 14 lat

Wizyty w Europejskim Trybunale Obrachunkowym

Back to top