Eiropas Savienība

ES Revīzijas palāta

ES Revīzijas palāta
Adrese: 

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Ta-lr: 
+352 4398 1
Fakss: 
+352 4393 42
Apmeklējumi: 

Apmeklējuma veids: informatīvs apmeklējums

Minimālais grupas lielums: ne vairāk par 50 cilvēkiem

Iepriekšēja pieteikšanās: 2 mēnešus iepriekš

Apmeklētāju minimālais vecums: 14 gadi

Eiropas Savienības Revīzijas palātas apmeklējums

Back to top