Europos Sąjunga

ES Audito Rūmai

ES Audito Rūmai
Adresas

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Apsilankymai

Apsilankymo pobūdis: Informacinė paskaita

Maksimalus grupės dydis: Ne daugiau kaip 50 asmenų

Prieš kiek laiko būtina susitarti dėl apsilankymo?: Prieš 2 mėnesius

Minimalus lankytojų amžius: 14 metų

Apsilankykite Europos Audito Rūmuose

Back to top