an tAontas Eorpach

Cúirt Iniúchóirí an AE

Cúirt Iniúchóirí an AE

Cúirt Iniúchóirí an AE
Seoladh

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Teileafón
+352 4398 1
Facs
+352 4393 42
Cuairt

Cineál cuairte: seisiún eolais

Íosmhéid an ghrúpa: 50 duine ar a mhéad

Riachtanas réamháirithinte: 2 mhí

Aois íosta na gcuairteoirí: 14 bliana d'aois

Tabhair cuairt ar Chúirt Iniúchóirí na hEorpa

Back to top