Euroopan Unioni

EU:n tilintarkastustuomioistuin

EU:n tilintarkastustuomioistuin

EU:n tilintarkastustuomioistuin
Osoite: 

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

P.: 
+352 4398 1
F.: 
+352 4393 42
Vierailut: 

Vierailutyypit: esittelytilaisuus

Ryhmän vähimmäiskoko: enintään 50 henkeä

Pakollinen etukäteisvaraus: 2 kuukautta etukäteen

Vierailijoiden vähimmäisikä: 14 vuotta

Vierailut Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa

Back to top