Euroopa Liit

Euroopa Kontrollikoda

Euroopa Kontrollikoda
Aadress: 

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel: 
+352 4398 1
Faks: 
+352 4393 42
Külastused: 

Külastuste liigid: Teabekülastus

Minimaalne rühma suurus: Kuni 50 inimest

Kohustus eelnevalt registreerida: 2 kuud ette

Minimaalne külastajate vanus: 14 aastat

Külastage Euroopa Kontrollikoda

Back to top