Evropská unie

Účetní dvůr Evropské unie

Účetní dvůr Evropské unie

Účetní dvůr Evropské unie
Adresa

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4398 1
Fax
+352 4393 42
Navštívit

Typ návštěvy: informační prohlídka

Maximální velikost skupiny: 50 osob

Povinná rezervace: 2 měsíce předem

Minimální věk návštěvníků: 14 let

Evropský účetní dvůr – návštěvy pro veřejnost

Back to top