Европейски съюз

Сметна палата на ЕС

Сметна палата на ЕС

Сметна палата на ЕС
Адрес

12, rue Alcide De Gasperi

L-1615 Luxembourg

Luxembourg

Тел
+352 4398 1
Факс
+352 4393 42
Посетете

Вид посещение: информационна сесия

Минимален размер на групата: максимум 50 души

Изискване за предварителна резервация: 2 месеца

Минимална възраст на посетителите: 14 години

Посетете Европейската сметна палата

Back to top