Európska únia

Európska komisia

Európska komisia
Adresa

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Návštevy

Typy návštev: Rôzne typy informačných stretnutí

Minimálna veľkosť skupiny: 15 osôb

Povinná rezervácia: 10 týždňov pred návštevou

Minimálny vek návštevníkov: 15 rokov

Navštívte Európsku komisiu

Back to top