Europæiske Union

Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen
Adresse

Rue de la Loi / Wetstraat 170

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.
+32 2 299 11 11
Besøg

Former for besøg: Der findes forskellige former for besøg

Minimumstørrelse på gruppe: 15 personer

Krav om forudbestilling: 10 uger

Minimumsalder på besøgende: 15 år

Besøg Europa-Kommissionen

Back to top