Европейски съюз

European Asylum Support Office (EASO)

European Asylum Support Office (EASO)

Координати за връзка

Европейска служба за подкрепа в областта на убежището(EASO)

Координати за връзка

Адрес

MTC Block A
Winemakers Wharf
Grand Harbour 
Valletta MRS 1917
Malta

Тел
+356 22487500
Back to top