Európska únia

Súdny dvor Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie

Súdny dvor Európskej únie
Adresa

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4303 1
Fax
+352 4303 2600
Návštevy

Typy návštev: študijné návštevy, informačné stretnutia, semináre, verejné vypočutia

Minimálna veľkosť skupiny: 7 osôb (s výnimkou verejných vypočutí)

Individuálni návštevníci: iba v prípade verejných vypočutí

Povinná rezervácia: skupiny: 6 mesiacov (s výnimkou verejných vypočutí). individuálni návštevníci: 15 minút pred verejným vypočutím

Minimálny vek návštevníkov: 18 rokov

Navštívte Súdny dvor Európskej únie

Back to top