Unia Europejska

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
Adres: 

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tel: 
+352 4303 1
Faks: 
+352 4303 2600
Zwiedzanie: 

Rodzaj wizyty: Wizyta studyjna, sesja informacyjna, szkolenie, udział w posiedzeniu jawnym

Minimalna wielkość grupy: 7 osób (nie dotyczy posiedzeń jawnych)

Wizyty indywidualne: Tylko w przypadku posiedzeń jawnych

Wymóg rezerwacji: Grupy: 6 miesięcy wcześniej (nie dotyczy posiedzeń jawnych). Wizyty indywidualne: 15 minut przed posiedzeniem jawnym

Minimalny wiek odwiedzających: 18 lat

Wizyty w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Back to top