Eiropas Savienība

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Savienības Tiesa

Eiropas Savienības Tiesa
Adrese

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Ta-lr
+352 4303 1
Fakss
+352 4303 2600
Apmeklējumi

Apmeklējuma veids: mācību apmeklējums, informatīvs apmeklējums, seminārs, atklāta tiesas sēde

Minimālais grupas lielums: 7 personas (izņemot atklātās tiesas sēdēs)

Individuāli apmeklētāji: tikai atklātās tiesas sēdēs

Iepriekšēja pieteikšanās: grupām 6 mēnešus iepriekš (izņemot atklātas tiesas sēdes). individuāliem apmeklētājiem 15 minūtes pirms atklātās tiesas sēdes sākuma

Apmeklētāju minimālais vecums: 18 gadi

Eiropas Savienības Tiesas apmeklējums

Back to top