Euroopa Liit

Euroopa Liidu Kohus

Euroopa Liidu Kohus
Aadress: 

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tel: 
+352 4303 1
Faks: 
+352 4303 2600
Külastused: 

Külastuste liigid: Õppekülastus, teabekülastus, seminar, avalik istung

Minimaalne rühma suurus: 7 inimest (välja arvatud avaliku istungi korral)

Eraviisiline külastus: Ainult avaliku istungi korral

Kohustus eelnevalt registreerida: Rühmad: 6 kuud ette (välja arvatud avaliku istungi korral)Eraviisiline külastus: 15 minutit enne avalikku istungit

Minimaalne külastajate vanus: 18 aastat

Külastage Euroopa Liidu Kohut

Back to top