Ευρωπαϊκή Ένωση

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διεύθυνση: 

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Τηλ: 
+352 4303 1
Φαξ: 
+352 4303 2600
Επισκέψεις: 

Είδη επισκέψεων: επισκέψεις μελέτης, ενημερωτικές επισκέψεις, σεμινάρια, δημόσιες ακροάσεις

Ελάχιστο μέγεθος ομάδας επισκεπτών: 7 άτομα (πλην των δημόσιων ακροάσεων)

Μεμονωμένοι επισκέπτες: Μόνον για δημόσιες ακροάσεις

Υποχρέωση κράτησης: Ομαδικές επισκέψεις: 6 μήνες νωρίτερα (πλην των δημόσιων ακροάσεων). Μεμονωμένοι επισκέπτες: 15 λεπτά πριν από τη δημόσια ακρόαση.

Κατώτατο όριο ηλικίας επισκεπτών: 18 ετών

Επισκεφθείτε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Back to top