Европейски съюз

Съд на Европейския съюз

Съд на Европейския съюз

Съд на Европейския съюз
Адрес: 

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Тел: 
+352 4303 1
Факс: 
+352 4303 2600
Посетете: 

Вид посещение: учебно посещение, информационна сесия, семинар, открито съдебно заседание

Минимален размер на групата: 7 души (с изключение на откритите съдебни заседания)

Отделни посетители: Само за открити съдебни заседания

Изискване за предварителна резервация: Групи: 6 месеца (с изключение на откритите съдебни заседания). Отделни посетители: 15 минути преди откритото съдебно заседание

Минимална възраст на посетителите 18 години

Посетете Съда на Европейския съюз

Back to top