Unia Europejska

Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej

Rada Unii Europejskiej
Adres: 

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 281 61 11
Faks: 
+32 2 281 73 97 / 81
Zwiedzanie: 

Rodzaj wizyty: Sesja informacyjna, szkolenie

Minimalna wielkość grupy: 20 osób

Wymóg rezerwacji: 3 miesiące wcześniej

Minimalny wiek odwiedzających: 15 lat

Wizyty w Radzie Unii Europejskiej

Back to top