Europos Sąjunga

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras)

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras)

Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos biuras (EERRI biuras)
Adresas

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel
+371 6611 7590 | +371 66 117 560
Back to top