Europska unija

Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a)

Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a)

Ured Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (Ured BEREC-a)
Adresa: 

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Tel: 
+371 6611 7590 | +371 66 117 560
Keywords: 
Back to top