Ευρωπαϊκή Ένωση

Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Υπηρεσία του BEREC)

Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Υπηρεσία του BEREC)

Υπηρεσία του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Υπηρεσία του BEREC)
Διεύθυνση: 

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Τηλ: 
+371 6611 7590 | +371 66 117 560
Keywords: 
Back to top