Европейски съюз

Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)

Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)

Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения (Служба на ОЕРЕС)
Адрес

BEREC Office

Z.A. Meierovica Bulvaris 14

LV-1050 Riga

Latvija

Тел
+371 6611 7590 | +371 66 117 560
Back to top