Europeiska Unionen

Kontakt

Kontakt


Frågor om EU

Har du frågor om EU? Kontakta oss på Europa direkt!

Europa direkt kommenterar inte EU:s politik eller ställningstaganden. Vi handlägger eller vidarebefordrar inte heller några klagomål, men kan tala om vem du ska kontakta.

Få hjälp att hävda dina EU-rättigheter som privatperson eller företag.

Telefon

Ring 00 800 67 89 10 11

  • från hela EU
  • veckodagar 9.00–18.00
  • på valfritt EU-språk

Mejl

Du får i regel svar inom tre arbetsdagar. Om frågorna kräver efterforskning kan det ta längre tid.

Kontaktpunkter i ditt land

Sök upp ett Europa Direkt-kontor för att få information eller delta i ett lokalt evenemang. Du kan också bjuda in EU-experter till presentationer, seminarier och debatter.

Institutioner, organ och byråer – kontaktuppgifter

Institutioner, organ och byråer

Adresser, kontaktuppgifter och besöksinformation.

Representationer i EU

EU-kommissionen har representationskontor i alla EU-länder. De informerar medierna och allmänheten om EU-politiken och rapporterar till kommissionen om vad som händer i landet.

EU i världen

EU-delegationerna presenterar, förklarar och genomför de utrikespolitiska åtgärder som påverkar värdlandet. Totalt finns 139 delegationer som drivs av Europeiska utrikestjänsten. 

Europaparlamentets informationskontor

Kontoren svarar på allmänhetens och mediernas frågor om Europaparlamentet och EU-politiken. De erbjuder också utbildningsmaterial och anordnar presentationer och debatter om EU-frågor i medlemsländerna.

Kontakta webbteamet

Problem med webbplatsen Europa.eu? Berätta vad vad som inte fungerade

Back to top