Európska únia

Kontakt


Otázky o EÚ

Máte otázky o EÚ? Obráťte sa na Europe Direct.

Služba Europe Direct sa nevyjadruje ku konkrétnym politikám alebo stanoviskám EÚ a jej úlohou nie je ani riešiť či postupovať sťažnosti (môže vám však poradiť, na koho sa máte obrátiť).

Ak potrebujete pomoc alebo právne poradenstvo týkajúce sa konkrétnych právnych predpisov EÚ, prečítajte si informácie o právach jednotlivcov a podnikov .

Telefón

Volajte na bezplatné číslo 00 800 6 7 8 9 10 11

  • z celej EÚ
  • v pracovných dňoch od 09.00 – 18.00 SEČ
  • v ktoromkoľvek úradnom jazyku EÚ

Napíšte nám

Odpoveď dostanete do troch pracovných dní – spracovanie zložitejších otázok však môže trvať dlhšie.

Kontaktné miesta vo vašej krajine

Ak chcete získať informácie alebo sa zúčastniť na miestnom podujatí, kontaktujte centrum Europe Direct vo vašom okolí. Na prezentáciu, seminár alebo do diskusií môžete pozvať ako rečníkov aj odborníkov z EÚ.

Inštitúcie, orgány a agentúry – kontaktné údaje a informácie pre návštevy

Inštitúcie, orgány a agentúry

Adresy, kontaktné údaje a informácie pre návštevy všetkých centrálnych úradov EÚ

Zastúpenia EÚ

Pôsobia v každom členskom štáte. Prepájajú vnútroštátne politiky a verejnosť s Európskou komisiou. Oboznamujú verejnosť s politikami Komisie a informujú Komisiu o aktuálnych záležitostiach hostiteľských krajín.

EÚ vo svete

Predstavujú, objasňujú a vykonávajú tie oblasti zahraničnej politiky EÚ, ktoré sa týkajú hostiteľských krajín. Európska služba pre vonkajšiu činnosť prevádzkuje celkovo 139 kancelárií. 

Informačné kancelárie Európskeho parlamentu

Odpovedajú na otázky verejnosti a médií týkajúce sa Európskeho parlamentu a politík EÚ. Ponúkajú vzdelávacie zdroje a organizujú prezentácie a diskusie o európskych témach v každej krajine EÚ.

Kontaktné osoby pre médiá v inštitúciách a orgánoch EÚ

Pre novinárov a iných odborníkov z oblasti médií

Kontaktujte webový tím

Vyskytol sa nejaký problém s webovým sídlom europa.eu? Povedzte nám, čo ste robili a čo nefungovalo správne.

Back to top