Eiropas Savienība

Kontakti


Ja jums ir jautājumi par ES

Jums ir jautājumi par Eiropas Savienību? "Europe Direct" var atbildēt uz tiem.

Dienests “Europe Direct” nesniedz komentārus par ES politiku un nostāju un ne izskata, ne pārsūta tālāk sūdzības (tomēr tas var jums ieteikt, ar ko sazināties).

Lai saņemtu palīdzību un juridisku padomu saistībā ar konkrētiem ES tiesību aktiem, skatiet Ceļvedi par pilsoņu un uzņēmumu tiesībām ES.

Tālrunis

Zvaniet uz bezmaksas tālruni 00 800 6 7 8 9 10 11

  • no jebkuras vietas Eiropas Savienībā,
  • darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00 pēc Viduseiropas laika,
  • jebkurā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.

Rakstiet mums!

Atbildi saņemsit 3 darba dienu laikā, tomēr atbildes sniegšana uz sarežģītākiem jautājumiem var aizņemt arī vairāk laika.

Kontaktpunkti jūsu valstī

Atrodiet jums tuvāko “Europe Direct” centru, lai no tā saņemtu informāciju vai piedalītos kādā pasākumā, kas notiek jūsu valstī. Varat arī uzaicināt ES speciālistus sniegt prezentācijas un vadīt seminārus vai debates.

Iestādes, struktūras un aģentūras – kā ar tām sazināties un informācija apmeklētājiem

ES iestādes, aģentūras un citas struktūras

Adreses, kontaktinformācija un norādījumi visu centrālo ES biroju apmeklētājiem.

Pārstāvniecības ES

Tās darbojas ikvienā ES dalībvalstī. Pārstāvniecības uztur sakarus starp Eiropas Komisiju un vietējo sabiedrību un politiķiem. Tās iepazīstina ar Komisijas īstenoto politiku un informē Komisiju par mītnesvalsts aktualitātēm.

ES pasaulē

Tās iepazīstina ar tiem ES ārpolitikas aspektiem, kuri attiecas uz uzņēmējvalsti, šo politiku izskaidro un īsteno. Kopumā to ir 139, un delegāciju darbību nodrošina Eiropas Ārējās darbības dienests. 

Eiropas Parlamenta informācijas biroji

Tie atbild uz sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu pārstāvju jautājumiem par Eiropas Parlamentu un ES politiku. Šie biroji arī visās ES dalībvalstīs piedāvā mācību līdzekļus un rīko prezentācijas un diskusijas par jautājumiem, kas saistīti ar ES.

ES iestāžu un struktūru kontaktpersonas saziņai ar presi

Žurnālistiem un citiem plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem.

Kā sazināties ar šīs vietnes veidotājiem

Vai jums, lietojot kādu no EUROPA.EU vietnēm, radās problēmas? Pastāstiet mums, ko tieši darījāt un kas notika.

Back to top