an tAontas Eorpach

Teagmháil

Teagmháil

Ceist agat faoin Aontas Eorpach?

Gheobhaidh tú freagra ar do cheisteanna faoin Aontas Eorpach ó Europe Direct.

Íomhá de ghuthán

Cuir glao orainn

00 800 6 7 8 9 10 11

  • ó aon áit san Aontas
  • Luan go hAoine 9:00 – 18:00 (Am Lár na hEorpa)
  • i gceann ar bith de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh

Tuilleadh eolais faoi ghlaonna

Íomhá scríbhneoireachta

Scríobh chugainn

Tabharfaimid freagra ort laistigh de 3 lá oibre (níos mó ná sin i gcás ceisteanna casta)

An fhoirm a líonadh isteach

Íomhá de phointe teagmhála

Buail isteach chugainn

Aimsigh ionad de chuid an Aontais gar duit chun bualadh le daoine, ceisteanna a chur agus an tAontas Eorpach a phlé

Oifig áitiúil a aimsiú

Institiúidí an Aontais - sonraí teagmhála

Seoltaí, sonraí teagmhála agus eolas faoi chuairteanna

Na príomhinstitiúidí

Fadhb leis an suíomh seo?

Inis dúinn cad a tharla

Back to top