an tAontas Eorpach

Teagmháil

Teagmháil


Ceist agat faoin Aontas Eorpach?

Ceisteanna faoin AE? Cabhróidh Eoraip go Díreach.

Ní thugann Europe Direct aon ráiteas uaidh i dtaca le saincheisteanna beartais ná seasamh an Aontais Eorpaigh, ná ní ghlacann sé le gearáin ná ní chuireann sé ar aghaidh iad (ach is féidir leis sonraí teagmhála an duine chuí a sholáthar duit).

Má tá cúnamh nó comhairle dlí de dhíth ort faoi dhlíthe ar leith de chuid an Aontais, féach an treoir maidir leis na cearta atá ag daoine aonair agus ag gnólachtaí faoi dhlí an Aontais Eorpaigh.

Teileafón

Uimhir shaorghlao 00 800 6 7 8 9 10 11

  • ó aon áit san Aontas
  • Luan go hAoine 09:00 – 18:00 (Am Lár na hEorpa)
  • in aon teanga oifigiúil den Aontas

Scríobh chugainn

Freagraí laistigh de 3 lá oibre – seans go mbeidh níos mó ama ag teastáil i gcás ceisteanna casta.

Pointí teagmhála i do thír féin

Ionad Europe Direct in aice leat a aimsiú chun faisnéis a fháil nó chun freastal ar imeacht áitiúil. Is féidir leat cuireadh a thabhairt freisin do chainteoirí saineolacha an Aontais cur i láthair a dhéanamh nó a bheith páirteach i gceardlanna nó díospóireachtaí.

Institiúidí, comhlachtaí & gníomhaireachtaí – sonraí teagmhála & maidir le cuairteanna

Institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí

Seoladh, sonraí teagmhála agus eolas maidir le cuairteanna do gach oifig lárnach de chuid an Aontais

Ionadaíochtaí san Aontas Eorpach

Gníomhach i ngach tír den Aontas Eorpach. Déanann siad nasc idir an pholaitíocht agus an pobal náisiúnta agus an Coimisiún Eorpach. Tugann siad poiblíocht do bheartais an Choimisiúin agus cuireann siad an Coimisiún ar an eolas maidir le cúrsaí reatha sa tír ina bhfuil siad.

An AE sa domhan

Na beartais eachtracha sin atá ag an Aontas a imríonn tionchar ar an tír ina bhfuil siad, cuireann siad i láthair iad, míníonn siad iad agus cuireann siad chun feidhme iad. Tá 139 n-oifig san iomlán ann, a thagann faoi scáth na Seirbhíse Eorpaí Gníomhaíochta Seachtraí. 

Oifigí faisnéise Pharlaimint na hEorpa

Tugann siad freagraí ar cheisteanna ón bpobal agus ó na meáin maidir le Parlaimint na hEorpa agus beartais an Aontais. Cuireann siad acmhainní oideachasúla ar fáil, déanann siad ábhair Eorpacha a chur i láthair agus eagraíonn siad díospóireachtaí maidir leo i ngach tír san Aontas.

Teagmhálaithe preasa in institiúidí agus comhlachtaí an Aontais

Dírithe ar iriseoirí agus ar dhaoine atá ag obair go gairmiúil sna meáin.

Déan teagmháil le foireann an tsuímh gréasáin

Rud éigin cearr leis an suíomh gréasáin EUROPA.EU? Inis dúinn cad a bhí á dhéanamh agat agus cad a bhí cearr.

Back to top