Ευρωπαϊκή Ένωση

Επικοινωνία

Επικοινωνία


Ερωτήσεις σχετικά με την ΕΕ

Έχετε απορίες σχετικά με την ΕΕ; Το Europe Direct μπορεί να σας βοηθήσει.

Η υπηρεσία Europe Direct δεν σχολιάζει θέματα πολιτικής ή θέσεις της ΕΕ, ούτε διεκπεραιώνει ή διαβιβάζει καταγγελίες (αν και μπορεί να σας πει πού να απευθυνθείτε).

Για βοήθεια ή νομικές συμβουλές σχετικά με συγκεκριμένη νομοθεσία της ΕΕ, συμβουλευθείτε τον οδηγό για τα ευρωπαϊκά δικαιώματα ατόμων και επιχειρήσεων.

Τηλέφωνο

Καλέστε στον δωρεάν αριθμό 00 800 6 7 8 9 10 11

  • από οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ
  • εργάσιμες ημέρες, ώρα 09:00 – 18:00 CET
  • σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ

Γράψτε μας

Οι απαντήσεις δίνονται μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες αν και για πιο σύνθετες ερωτήσεις, ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος.

Σημεία επικοινωνίας στη χώρα σας

Βρείτε ένα κέντρο Europe Direct κοντά σας, για να ζητήσετε πληροφορίες ή να παρακολουθήσετε τοπική εκδήλωση. Μπορείτε επίσης να προσκαλέσετε ομιλητές ειδικούς σε θέματα ΕΕ για παρουσιάσεις, εργαστήρια ή συζητήσεις.

Θεσμικά όργανα και οργανισμοί - στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες επισκέψεων

Θεσμικά όργανα και οργανισμοί

Διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες επισκέψεων για όλα τα κεντρικά γραφεία της ΕΕ

Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα κράτη μέλη

Λειτουργούν σε κάθε χώρα της ΕΕ. Αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ των εθνικών πολιτικών και των πολιτών κάθε χώρας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δημοσιοποιούν τις πολιτικές της Επιτροπής και ενημερώνουν την Επιτροπή για τα τρέχοντα θέματα της οικείας χώρας.

Η ΕΕ στον κόσμο

Παρουσιάζουν, εξηγούν και υλοποιούν τις εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ οι οποίες αφορούν την οικεία χώρα. Συνολικά, λειτουργούν 139 αντιπροσωπείες και γραφεία υπό την εποπτεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. 

Γραφεία πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Για ερωτήσεις του κοινού και των μέσων ενημέρωσης σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις πολιτικές της ΕΕ. Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό και διοργανώνονται παρουσιάσεις και συζητήσεις σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα σε κάθε χώρα της ΕΕ.

Γραφεία Τύπου στα όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ

Για δημοσιογράφους και επαγγελματίες του κλάδου των μέσων ενημέρωσης.

Επικοινωνήστε με την ομάδα του ιστότοπου

Διαπιστώσατε προβλήματα στον ιστότοπο EUROPA.EU; Πείτε μας τι κάνατε και ποιο πρόβλημα παρουσιάστηκε.

Back to top