Europæiske Union

Kontakt


Spørgsmål om EU

Har du spørgsmål om EU? Europe Direct kan hjælpe.

Europa Direct kommenterer ikke specifikke EU-politiske anliggender eller holdninger og behandler eller videresender heller ikke klager (men vi kan fortælle dig, hvem du skal kontakte).

Hvis du har brug for hjælp eller juridisk rådgivning om specifikke EU-love, kan du tjekke vejledningen om EU-rettigheder for enkeltpersoner og virksomheder.

Telefon

Ring gratis til 00 800 6 7 8 9 10 11

  • – fra hele EU
  • på hverdage mellem 9 og 18
  • på alle EU's officielle sprog

Skriv til os

Få svar i løbet af 3 arbejdsdage – mere komplekse spørgsmål kan tage længere.

Kontaktpunkter i dit hjemland

Find et Europe Direct-center i nærheden af, hvor du bor, for at få information eller deltage i lokale arrangementer. Du kan også invitere eksperter fra EU til foredrag, workshops eller debatter.

Institutioner, organer og agenturer – kontakt- og besøgsoplysninger

Institutioner, organer og agenturer

Adresser, kontakt- og besøgsoplysninger for alle centrale EU-kontorer

Repræsentationer inden for EU

Arbejder i hvert EU-land. Skaber forbindelser fra den nationale politik og offentligheden til EU-Kommissionen. Offentliggør Kommissionens politikker og holder Kommissionen underrettet om situationen i værtslandet.

EU i verden

Fremlægger, forklarer og gennemfører de eksterne EU-politikker, der vedrører værtslandet. I alt 139 kontorer, som administreres af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EEAS). 

Europa-Parlamentets informationskontorer

Besvarer spørgsmål fra borgere og medier om EU-Parlamentet og EU's politikker. Har uddannelsesmateriale og organiserer foredrag og debatter om europæiske emner  i alle EU-lande.

Pressekontakter i EU's institutioner og organer

For journalister og mediebranchen.

Kontakt webteamet

Har du haft problemer med EUROPA.EU? Fortæl os, hvad du var i gang med, og hvad der gik galt.

Back to top