Evropská unie

Kontakt

Kontakt


Otázky o EU

Máte nějaké dotazy ohledně EU? Služba Europe Direct vám může pomoci.

Služba Europe Direct se nevyjadřuje k politickým otázkám ani stanoviskům EU a neřeší ani nepřeposílá stížnosti (poskytuje ale informace o tom, koho lze v dané věci kontaktovat).

Hledáte-li právní poradenství ohledně uplatňování konkrétních právních předpisů EU, doporučujeme tyto stránky s informacemi o   právech jednotlivců i podniků.

Telefon

Volejte bezplatnou telefonní linku 00 800 6 7 8 9 10 11

  • odkudkoliv v EU
  • v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hodin SEČ
  • v kterémkoli úředním jazyce EU

Napište nám

Odpověď obdržíte do 3 pracovních dnů. Vyřízení složitějších otázek však může trvat déle.

Kontaktní místa ve vaší zemi

Pokud potřebujete konkrétní informace nebo se chcete účastnit některé z akcí EU obraťte se na pobočku Europe Direct v blízkosti vašeho bydliště. Také můžete pozvat odborníka na problematiku EU, aby přednesl prezentaci nebo se zúčastnil semináře či diskuse.

Orgány, instituce a agentury – kontaktní údaje a informace pro návštěvníky

Orgány, instituce a agentury

Adresy, kontaktní údaje a informace pro návštěvníky všech ústředních úřadů EU

Zastoupení v zemích EU

Působí ve všech zemích EU. Jsou styčným místem pro setkávání vnitrostátní politické scény a veřejnosti s Evropskou komisí. Obeznamují veřejnost s politikami Komise a informují Komisi o současném dění v hostitelském státě.

EU ve světě

Prezentují, vysvětlují a provádějí oblasti zahraniční politiky EU, které se přímo dotýkají hostitelské země. Celkem 139 kanceláří ve světě má na starosti Evropská služba pro vnější činnost. 

Informační kanceláře Evropského parlamentu

Odpovídají na dotazy občanů a sdělovacích prostředků týkající se Evropského parlamentu a politik EU. V každé zemi EU nabízejí vzdělávací materiály a pořádají prezentace a diskuse na evropská témata.

Obraťte se na internetový tým

Našli jste na internetových stránkách EUROPA.EU chybu? Dejte nám vědět, co je špatně nebo co nefunguje.

Back to top