Европейски съюз

За контакти

За контакти


Въпроси за ЕС

Имате въпроси относно ЕС? Europe Direct може да ви помогне.

Службата Europe Direct не коментира конкретни политически въпроси или позиции на ЕС, нито разглежда или препраща жалби, въпреки че може да ви каже с кого да се свържете.

За помощ или правен съвет във връзка с конкретни закони на ЕС вижте Права в ЕС — насоки за граждани и предприятия.

Телефон

Позвънете безплатно на 00 800 6 7 8 9 10 11

  • от всяка точка на ЕС
  • от 09.00 до 18.00 ч. централноевропейско време в работни дни
  • на всеки официален език на ЕС

Пишете ни

Получете отговор в рамките на 3 работни дни – за по-сложните въпроси може да е необходимо повече време.

Звена за контакт във вашата страна

Намерете близък до вас център Europe Direct за информация или за да присъствате на местна проява. Можете също да поканите експерти по ЕС за презентации, семинари или дебати.

Институции, органи и агенции — информация за контакти и посещения

Институции, органи и агенции

Адреси, координати за връзка и информация за посещения на всички централни служби на ЕС

Представителства в ЕС

Активни във всички страни от Съюза. Посредник между обществеността и националната политика и Европейската комисия. Популяризират политиките на Комисията и информират Комисията за текущите събития в страната.

ЕС в света

Представят, обясняват и прилагат външните политики на ЕС, които засягат съответната държава. Общо 139 офиса, управлявани от Европейската служба за външна дейност. 

Информационни бюра на Европейския парламент

За въпроси на обществеността и медиите за Европейския парламент и политиките на ЕС. Предлагат образователни материали и организират презентации и дебати на европейски теми  във всяка страна от ЕС.

Свържете се с уебекипа

Проблем на уебсайта EUROPA.EU? Кажете ни какво правехте и какъв беше проблемът.

Back to top