Unia Europejska

Punkty kontaktowe w poszczególnych krajach

Punkty kontaktowe w poszczególnych krajach

Centra informacyjne, ośrodki dokumentacji oraz prelegenci we wszystkich krajach UE

Skontaktuj się z lokalnym centrum informacyjnym Europe Direct w dowolnym języku urzędowym UE, aby:

  • uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące praw obywateli UE, finansowania itp.
  • otrzymać zaproszenie na lokalne wydarzenia związane z UE
  • otrzymać dokumenty i publikacje UE
  • uzyskać dostęp do innych źródeł informacji
  • otrzymać dane kontaktowe odpowiednich organizacji.

Skontaktuj się z najbliższym centrum dokumentacji europejskiej, aby:

  • uzyskać dostęp do dokumentów i publikacji UE (online lub na papierze)
  • uzyskać pomoc w poszukiwaniu szczegółowych informacji na temat prawa, procesu integracji, działalności i instytucji UE
  • dowiedzieć się więcej o szkoleniach dla studentów z zakresu gromadzenia związanych z UE informacji do badań.

Znajdź prelegenta specjalizującego się w tematyce UE (prawnicy, konsultanci, pracownicy naukowi), jeżeli organizujesz lokalną imprezę na temat UE.

Proszę wybrać kraj, aby zobaczyć, z kim można się skontaktować:

Back to top