Unia Europejska

Poznaj nas bliżej

Poznaj nas bliżej

Trzy główne punkty kontaktowe

 1. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct (EDIC)
  • Spotkaj się z ekspertem do spraw UE
  • Zadaj dowolne pytanie na temat UE
  • Weź udział w dyskusji o przyszłości UE z innymi obywatelami
  • Znajdź odniesienia do innych źródeł informacji i sieci informacyjnych
 2. Centrum Dokumentacji Europejskiej (CDE)
  • Uzyskaj dostęp do dokumentów i publikacji UE (online lub na papierze)
  • Znajdź szczegółowe informacje na temat prawa, polityki i instytucji UE
  • Weź udział w szkoleniach i kampaniach informacyjnych dla środowiska akademickiego
 3. Team Europe
  • Sieć ekspertów do spraw UE (prawnicy, konsultanci, pracownicy akademiccy) – może Ci pomóc, jeśli planujesz zorganizować wydarzenie poświęcone UE w swoim regionie.

W każdym państwie członkowskim UE istnieją różne punkty kontaktowe.

Wybierz kraj, aby zobaczyć, z kim możesz się skontaktować:

Back to top