an tAontas Eorpach

Buail isteach chugainn

Buail isteach chugainn

Na 3 príomhchás teagmhála

 1. Ionad Eolais Europe Direct
  • Teacht ar shaineolaí ar chúrsaí an Aontais Eorpaigh
  • Deis ceisteanna a chur faoin Aontas Eorpach
  • Todhchaí an Aontais a phlé le saoránaigh eile
  • Fáil ar thagairtí d’fhoinsí eolais eile agus do líonraí for-rochtana
 2. An tIonad Doiciméadúcháin Eorpach
  • Rochtain ar fhoilseacháin agus ar cháipéisí oifigiúla de chuid an Aontais (ar líne agus i gcló)
  • Mioneolas faoin dlí, faoin bpolaitíocht agus faoi institiúidí an Aontais Eorpaigh
  • Imeachtaí oiliúna agus for-rochtana don phobal acadúil
 3. Foireann na hEorpa
  • Fáil ar líonra saineolaithe ar chúrsaí an Aontais Eorpaigh (dlíodóirí, sainchomhairleoirí, lucht acadúil) – má tá imeacht atá dírithe ar an Aontas á phleanáil agat i do cheantar.

Tá roghanna éagsúla teagmhála ag an Aontas i ngach Ballstát.

Roghnaigh tír féachaint cad iad na roghanna teagmhála atá ar fáil:

Back to top