Европейски съюз

Посетете ни

Посетете ни

Три основни точки за контакт

 1. Информационен център Europe Direct
  • Срещнете се със специалист по въпросите на ЕС
  • Задайте въпроси за ЕС
  • Обсъдете бъдещето на ЕС с други граждани
  • Намерете други източници на информация и информационни мрежи
 2. Европейски център за документация (EDC)
  • Достъп до официални публикации и документи на ЕС (онлайн и печатни издания)
  • Подробна информация за правото, политиките и институциите на ЕС
  • Обучения и информационни прояви за академичната общност
 3. Team Europe
  • Мрежа от лектори, които са експерти по свързани с ЕС въпроси (юристи, консултанти, учени) — ако планирате посветена на ЕС проява във вашия регион.

ЕС разполага с различни възможности за контакт във всяка държава от Съюза.

Изберете държава, за да видите какви възможности за контакт съществуват:

Back to top