Европейски съюз

Посетете ни

Посетете ни

3 основни точки за контакт

 1. Европа директно
  • срещнете се с експерт по въпросите на Европейския съюз
  • задайте въпроси за ЕС
  • обсъдете бъдещето на ЕС 
  • намерете други източници на информация и информационни мрежи
 2. Европейски центрове за документация (EDC)
  • достъп до официални публикации и документи на ЕС 
  • подробна информация за правото, политиките и институциите на ЕС
  • обучения и информационни прояви за академичната общност
 3. Team Europe
  • мрежа от експерти по свързани с ЕС въпроси — юристи, консултанти, учени и др., които работят в няколко държави от Съюза и могат да участват в посветена на ЕС проява във вашия регион като лектори, модератори или фасилитатори

Намерете център за контакт във вашата страна:

Back to top