Európska únia

Europe Direct - Slovensko

Europe Direct - Slovensko

quicktabs contact points

Slovensko EDIC

Europe Direct Nitra (upon appointment)

Akademická 4 949 01 Nitra Slovakia

+421 37 7910 290

http://www.agroinstitut.sk/europedirect/index.php

Europe Direct Prešov (upon appointment)

Hlavná 11 080 01 Prešov Slovakia

+421 903 776 978

http://edpresov.sk/

Europe Direct Žilina (upon appointment)

Vysokoškolákov 24 Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline 010 01 Žilina Slovakia

+421 41 51 31 460

www.europedirectza.sk

Europe Direct Košice (upon appointment)

Strojárenská 3 040 01 Košice Slovakia

+421 55 6196 684

https://europedirect.vucke.sk/ovzp/europedirect/aktuality/

Europe Direct Poprad (upon appointment)

P.O.Box 36 Hviezdoslavova 24 058 01 Poprad Slovakia

+421 905 545 121

www.europedirectpp.eu

Europe Direct Senica (upon appointment)

Štefánikova 1408/56 905 01 Senica Slovakia

+421 34 651 6180

www.europedirect.senica.sk

Europe Direct Trenčín (upon appointment)

K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín Slovakia

+ 421 32 65 55 407

http://www.europedirecttrencin.sk/

Europe Direct Komárno (upon appointment)

Eötvösa 12 945 01 Komárno Slovakia

+421 35 770 19 38

www.europedirectkn.eu

Europe Direct Lučenec (upon appointment)

Radnica,Ulica Doktora Herza 240/1 984 01 Lučenec Slovakia

+421 47 4331513

www.edlucenec.eu

Back to top