Unione Europea

Europe Direct - Slovacchia

Europe Direct - Slovacchia

Un centro di documentazione europea (EDC)

Un centro di informazione Europe Direct (EDIC)

quicktabs contact points

Slovacchia EDIC

Europe Direct Trstená

Železničiarov 253/1, 028 01 Trstená, Slovakia

+421 940 643 546

Europe Direct Komárno

Eötvösa 12, 945 01 Komárno

+421-35 770 19 38

7.30 - 15.30

http://www.rpickn.sk

Europe Direct Košice

Strojárenská 1061/3, 040 01 Košice, Slovakia

+421 55 6196 656

Europe Direct Lučenec

Radnica,Ulica Dr. Herza 240/1,984 01 Lučenec

+421 47 4331513

Monday, Thuesday, Thursday: 8.00 a.m. - 4.00 p.m.
Wednesday: 8.00 a.m. - 5.00 p.m.
Friday: 8.00 a.m. - 3.00 p.m.

http://www.lucenec.sk/?id_kat_for_menu=19280

Europe Direct Poprad

Hviezdoslavova 24, P.O.Box 36, 058 01 Poprad

+421-52 7721 320, + 421 905 545 121

From 07:30 a.m. to 03:30 p.m. daily.

http://www.europedirectpp.eu

Europe Direct Prešov

Hlavná 2876/11, 080 01 Prešov, Slovakia

+421 51 7721018

Europe Direct Senica

Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica

+421-34 651 6180

Pon 7.30 - 15.30
Ut 7.30 - 15.30
Str 7.30 - 16 .30
Stv 7.30 - 15.30
Pia 7.30 - 14.30

http://www.europedirect.senica.sk

Europe Direct Trenčín

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

+ 421 32 65 55 407

Monday - Friday:
8.00 a.m. - 3.00 p.m.

http://www.europedirecttrencin.sk/

Europe Direct Žilina

Vysokoškolákov 24, 010 01 Žilina, Slovakia

+421 41 51 31 460

Slovacchia EDC

Európske dokumentačné centrum - Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava

+421 2 6925 3110

Monday: 11.00-17.00; Tuesday-Friday: 09.00-17.00

http://edc.cvtisr.sk

Európske dokumentačné centrum - Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava

+ 421 2 6729 1613

Monay - Friday 08.00-15.00

http://www.sek.euba.sk/

Európske dokumentačné centrum - Univerzita Komenského, Knižnica Právnickej fakulty

Safarikovo Namestie, 6, 810 00 Bratislava

+421 2 6925 3110

Monday - Thursday: 09.00-16.00; Friday: 9.00-14.00

http://www.flaw.uniba.sk

Európske dokumentačné centrum - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela

Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica

+421 48 446 52 14

Monday - Friday: 08.00-16.00

http://www.library.umb.sk/europske-dokumentacne-centrum/

Európske dokumentačné centrum - Univerzitná knižnica Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach

Kováčska 26, 041 80 Košice

+421 55 234 1642/1651

Monday - Thursday: 09.00-16.00; Friday: 9.00-14.00

http://www.upjs.sk/pracoviska/univerzitna-kniznica/europske-dokumentacne-centrum...

Back to top