Union Européenne

Europe Direct - Slovaquie

Europe Direct - Slovaquie

Centre de documentation européenne (EDC)

Centre d’information Europe Direct (EDIC)

quicktabs contact points

Slovaquie EDIC

Europe Direct Prešov (upon appointment)

Hlavná 11 080 01 Prešov Slovakia

+421 51 7721018

Europe Direct Žilina (upon appointment)

Vysokoškolákov 24 Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline 010 01 Žilina Slovakia

+421 41 51 31 460

Europe Direct Trstená (upon appointment)

P.O.Box 11 Železničiarov 1 028 01 Trstená Slovakia

+421 940 643 546

Europe Direct Košice (upon appointment)

Strojárenská 3 040 01 Košice Slovakia

+421 55 6196 656

Europe Direct Poprad (upon appointment)

P.O.Box 36 Hviezdoslavova 24 058 01 Poprad Slovakia

+421 905 545 121

Europe Direct Senica (upon appointment)

Štefánikova 1408/56 905 01 Senica Slovakia

+421 34 651 6180

Europe Direct Trenčín (upon appointment)

K dolnej stanici 7282/20A 911 01 Trenčín Slovakia

+ 421 32 65 55 407

Europe Direct Komárno (upon appointment)

Eötvösa 12 945 01 Komárno Slovakia

+421 35 770 19 38

Europe Direct Lučenec (upon appointment)

Radnica,Ulica Doktora Herza 240/1 984 01 Lučenec Slovakia

+421 47 4331513

Slovaquie EDC

Európske dokumentačné centrum - Centrum vedecko-technických informácií SR

Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava Slovakia

+421 2 6925 3110

Európske dokumentačné centrum - Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava Slovakia

+ 421 2 6729 1613

Európske dokumentačné centrum - Univerzita Komenského, Knižnica Právnickej fakulty

Safarikovo Namestie, 6, 810 00 Bratislava Slovakia

+421 2 6925 3110

Európske dokumentačné centrum - Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela

Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica Slovakia

+421 48 446 52 14

Európske dokumentačné centrum - Univerzitná knižnica Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach

Kováčska 26, 041 80 Košice Slovakia

+421 55 234 1642/1651

Back to top