Ευρωπαϊκή Ένωση

Europe Direct - Ρουμανία

Europe Direct - Ρουμανία

Κέντρο ευρωπαϊκής τεκμηρίωσης (EDC)

Κέντρο πληροφόρησης Europe Direct (EDIC)

Ειδικο ομιλητή για την ΕΕ (Ομάδα Ευρώπη)

quicktabs contact points

Ρουμανία EDC

Camera de Comert si Industrie Brasov Centrul de Documentare Europeană

Str. Mihail Kogalniceanu nr. 18-20, Braşov, 500173, Braşov Romania

+40 0268 547 073

http://www.ccibv.ro/

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA)

Bd. Expozitiei, nr. 30A, Sector 1, Bucureşti 1, Bucureşti Romania

+40 021 318 08 92/021.312.68.91/021.318.08.97/021.318.08.98

http://www.snspa.ro/

Academia de Studii Economice - Centrul de Documentare Europeană

Biblioteca Centrală, Piaţa Romană nr. 6, 010374 Bucureşti 1 Bucureşti Romania

+40 021-319.19.00./01, int. 458

http://www.biblioteca.ase.ro/index.php/cde http://www.biblioteca.ase.ro/index.php/cde/48-informatiicdease

Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu-Jiu, Biblioteca Universității, Centrul de Documentare Europeană

Strada Republicii 1, Târgu Jiu 210152, Târgu-Jiu Romania

+40 0253 211 160 / 0253 211 062 int.101

http://www.utgjiu.ro/cercetare2/

Centrul Universitar Nord din Baia Mare, Centrul de Documentare Europeană,

Biblioteca Centrului, Str. Victoriei nr.76, 430122 Baia Mare Romania

+40(0)262 276 305

http://biblioteca.ubm.ro

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi, Centru de Documentare Europeană

Str. Domnească nr. 111, 800201, Galați, jud. Galati Romania

+40 (0) 336 130 168 / 0336 130 165

http://cde.ugal.ro

Biblioteca Centrală Universitară "Carol I" din Bucureşti, Centrul de Documentare Europeană „Robert Schuman”

Str. Boteanu nr.1, Bucureşti 1, 010027, Bucureşti Romania

+40 021-312.01.08

http://www.bcub.ro/

Centrul de Documentare Europeană "Jean Monnet" - Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi

Bulevardul Carol I, nr. 19, , corpul I, 700507 Iaşi Romania

+40 0232-201102 int.2435 / 0232-201318

http://cde.uaic.ro

Universitatea "Titu Maiorescu" Centrul de Documentare Europeană

Str. Dâmbovnicului nr. 22, Bucureşti 4, 040441, Bucureşti Romania

+40 0722 719 888

http://www.utm.ro

Biblioteca Universitatii din Craiova, Centrul de Documentare Europeană

Str.A.I.Cuza, 13, 200585 Craiova Romania

+40.251.418844

http://biblio.central.ucv.ro/

Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timişoara, Centrul de Informare şi Documentare Europeană

Bd. Vasile Parvan nr. 4A, Timisoara 300223, Timisoara Romania

+40 0256 490 353 / 0256-494004 / 0256-497678

http://www.bcut.ro

Universitatea Babeş Bolyai, Facultatea de Studii Europene, Centrul de Documentare Europeană

Str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, Cluj-Napoca, 400090, Cluj-Napoca Romania

+40 0264 593 770 / 0264-405300

http://www.ubbcluj.ro

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău Centrul de Documentare Europeană Bacău

Str. Mărăşeşti, nr. 157, 600115 Bacău Romania

+40 0234-542.411

http://www.ub.ro

Universitatea Danubius din Galaţi, Centrul de Documentare Europeană EuroInfoGhid

B-dul Galati nr. 3, 800654 Galati Romania

+40 0372 361 186 / 0372 361 102

http://www.univ-danubius.ro

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi, Centrul de Documentare Europeană „Karl Kurt Klein”

Str.Păcurari nr. 4, Iaşi 700511, Iaşi Romania

+40 0232 264 245 / 0232 201 151

http://www.bcu-iasi.ro

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice, Centrul pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă (CCCDD), Centru

Str. Universităţii nr. 1, Clădirea E, Sala E 119-120, Oradea 410087, jud. Bihor, Oradea Romania

+40 0259-408.423 /0259 408 416 / 0259 408 109

http://www.uoradea.ro

Universitatea AGORA Oradea, Centrul de Documentare Europeană

Piaţa Tineretului nr. 8, Oradea, 410526, jud. Bihor, Oradea Romania

+40 0259 427 398 / 0735-154 505

http://univagora.ro

Universitatea din Pitești, Biblioteca Universității, Centrul de Documentare European "UPIT"

Str. Targul din Vale nr. 1, 110040 Pitesti Jud. Argeș, Pitesti Romania

+40-(0)348.453.445

http://biblioteca.upit.ro

Universitatea Româno - Americană Centrul de Studii şi Documentare Europeană

Bd. Expoziţiei nr. 1B, corpul B, etaj 3, c.309, Sector 1, 12101 Bucureşti 1, Bucureşti Romania

+40 0372 120 209

http://www.rau.ro/websites/csde

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – Biblioteca Centrală Universitară, Centrul de Documentare Europeană "CDE-ULBS"

2A Lucian Blaga street, Sibiu, 550024 Sibiu Romania

+40 0269 446 077

http://ec.europa.eu/romania/services/contact-points_en

Ρουμανία EDIC

Centrul de Informare Europe Direct Buzău (upon appointment)

Str. Unirii, bl. 10 BCD, Buzău 120190 Buzău Romania

+40238 414 719

http://europedirectbuzau.ro/

Centrul Europe Direct Botoşani (upon appointment)

Pietonalul Transilvaniei nr. 2 710356 Botoşani, jud. Botoşani Romania

0231 517 343

http://www.europedirectbotosani.ro/

Centrul Europe Direct Vâlcea (upon appointment)

Str. Carol I nr. 26 240591 Râmnicu Vâlcea, jud. Vâlcea Romania

0350 424 540

http://cicvalcea.ro/

Centrul Europe Direct Brăila (upon appointment)

Vila Lăcrămioara,Aleea Centrală 817026 Lacu Sărat, jud. Brăila Romania

0239 652 706

http://www.infocid.ro/e-direct/

Centrul Europe Direct București (upon appointment)

Bd. Regina Elisabeta, nr. 7-9 30016 București Romania

+4021 314 7275

http://europedirectbucuresti.ier.ro/

Centrul Europe Direct Transilvania de Nord (upon appointment)

Calea Dorobantilor nr. 3 400117 Cluj-Napoca, jud. Cluj Romania

0264 431 550

http://europedirect.nord-vest.ro/

Centrul Europe Direct Valea Trotusului-Comăneşti (upon appointment)

Str. Republicii nr. 66 605200 Comăneşti, jud. Bacău Romania

0234 370.401

http://www.europedirectcomanesti.ro/

Centrul Europe Direct Sudul Olteniei - Craiova (upon appointment)

Str. Ion Maiorescu, nr. 4 200418 Craiova, jud. Dolj Romania

0251 410 171

http://www.europedirect.mpe.ro/main.php

Centru Europe Direct Făgăraş (upon appointment)

Str. D-na Stanca, bl.1, parter 505200 Făgăraş, jud. Braşov Romania

0268 212.461

http://edfagaras.ro/

Centrul Europe Direct Galaţi (upon appointment)

Str. Eroilor nr. 13A 800119 Galaţi, jud. Galaţi Romania

+40 236 410 530

http://www.cjgalati.ro/index.php/europe-direct

Centrul Europe Direct Gorj (upon appointment)

Str. Calea Eroilor, nr. 23 210135 Târgu-Jiu, jud. Gorj Romania

0253 223 298

http://www.cedgorj.ro

Centrul Europe Direct Sibiu (upon appointment)

Str. Telefoanelor, nr. 1 550160 Sibiu, jud. Sibiu Romania

+40 745 085120

https://webgate.ec.europa.eu/ednetwork/

Centrul Europe Direct Iaşi (upon appointment)

Str. Păcurari nr. 85 700515 Iaşi, jud. Iaşi Romania

0232 260 122 / 0232 260 410

http://www.eudirect.ro/

Centrul Europe Direct Alba Iulia (upon appointment)

Str. Calea Motilor, nr.5A 510134 Alba Iulia, Jud. Alba Romania

+40372586428

http://edalba.ro/

Centrul Europe Direct Maramureş (upon appointment)

Bdul. Traian nr. 9/16 430211 Baia Mare, jud. Maramureş Romania

0262 224.870 / 0262 222.409

http://europedirect.cdimm.org/

Centrul Europe Direct Regiunea Centru (upon appointment)

Str. Decebal nr. 12 510093 Alba Iulia, Jud. Alba Romania

0358 403 121

http://europedirect-adrcentru.ro

Centrul Europe Direct Harghita (upon appointment)

Str. Kossuth Lajos nr. 20 535600 Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita Romania

0266 213.371

http://edo.org.ro/

Centrul Europe Direct Arad (upon appointment)

B-dul Revolutiei 85-87 310130 Arad, jud. Arad Romania

0257283134

http://www.europedirectarad.ro/

Centrul Europe Direct Nord-Est (upon appointment)

Str. Locotenent Draghescu nr. 9 610125 Piatra Neamţ, jud. Neamţ Romania

0040 233 222 432

http://cedne.ro

Centrul Europe Direct Argeş (upon appointment)

Str. Victoriei nr. 18 110017 Piteşti, Jud. Argeş Romania

+40248 223 080

http://www.edarges.ro/www/

Centrul Europe Direct Târgovişte (upon appointment)

Str. Stelea nr. 2, parter 130018 Târgovişte, Jud. Dâmboviţa Romania

+4 0345 100 581

http://www.edtargoviste.ro/

Centrul Europe Direct Bacău (upon appointment)

Str. Spiru Haret nr. 8 600114 Bacău, jud. Bacău Romania

0234 530255

http://www.europedirectbacau.ro/

Centrul Europe Direct Timișoara (upon appointment)

Bd. Take Ionescu, nr. 40 300042 Timișoara, jud. Timiș Romania

0371 111 201

https://www.europedirect-tm.ro/

Centrul Europe Direct Bistriţa (upon appointment)

Str. Petre Ispirescu 15 A 420081 Bistriţa, jud. Bistriţa Năsăud Romania

0263 210.039

http://www.europedirectbistrita.ro/

Centrul Europe Direct Vaslui (upon appointment)

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 25 730104 Vaslui, jud. Vaslui Romania

0235 361.652

http://europedirectvaslui.ro/

Back to top