Ευρωπαϊκή Ένωση

Europe Direct - Μάλτα

Europe Direct - Μάλτα

Κέντρο ευρωπαϊκής τεκμηρίωσης (EDC)

Κέντρο πληροφόρησης Europe Direct (EDIC)

Ειδικο ομιλητή για την ΕΕ (Ομάδα Ευρώπη)

quicktabs contact points

Μάλτα EDIC

EDIC University Malta

Msida MSD 2080

+356 23402998

Europe Direct Gozo

The Brokerage, Triq Santa Marta, Ir-Rabat Għawdex, Malta

+356 21563389

Monday to Friday
08:00 - 12:00

http://www.europedirectgozo.org

Europe Direct Valletta

Malta-EU Steering and Action Committee (MEUSAC), Republic Street 280, Il-Belt Valletta VLT 1112, Malta

+356 2200 3316

Μάλτα EDC

European Documentation Centre Malta

European Documentation Centre (EDC),Institute for European Studies,University of Malta, Msida MSD 2080

+356 2340 3386

1 October - 15 June: Monday to Friday 08:00 - 12:30 ; 13:30 - 16:30;
16 June to 30 September: Monday to Friday 08:00 - 13:00

http://www.um.edu.mt/europeanstudies/edc

Μάλτα TEAM EUROPE

Mark HARWOOD

...

21370012; 23402118

English, Maltese

General EU matters

Back to top