Európska únia

Europe Direct - Luxembursko

Europe Direct - Luxembursko

Informačné centrum Europe Direct

Odborného konferenčného prednášateľa EÚ (Team Europe)

Upozorňujeme, že informácie na týchto stránkach sa práve aktualizujú. Niektoré centrá Europe Direct už nemusia byť súčasťou siete a fungovať môžu nové centrá.

Ďalšie informácie o sieti Europe Direct vám medzitým poskytnú pracovníci Zastúpenia Európskej komisie na adrese:

Maison de l'Europe
7, rue du Marché-aux-Herbes
L - 1728 Luxembourg
Luxembourg
T: +352 4301 34925

quicktabs contact points

Luxembursko EDIC

Centre d'Information Europe Direct Schengen (upon appointment)

Rue Robert Goebbels L-5444 Schengen Luxembourg

00352 26 6658 10

Syndicat intercommunal pour la promotion du canton de Clervaux (S.I.CLER.) (upon appointment)

Klatzewee,11B, L-9714 Clervaux Luxembourg

00352 92 93 73

Back to top