Unia Europejska

Europe Direct - Luksemburg

Europe Direct - Luksemburg

quicktabs contact points

Luksemburg EDIC

Europe Direct Munshausen (upon appointment)

11, Duerefstrooss L-9766 Munshausen Luxembourg

00352 92 93 73

www.europedirect.lu

Centre d'Information Europe Direct Schengen (upon appointment)

6 Rue Robert Goebbels L-5444 Schengen Luxembourg

00352 26 6658 10

www.visitschengen.lu

Informacje na tej stronie są w trakcie aktualizacji. Możliwe, że niektóre centra informacyjne Europe Direct przestały działać lub że powstały nowe.

Aktualne informacje na temat sieci Europe Direct można uzyskać w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej:

Maison de l'Europe
7, rue du Marché-aux-Herbes
L - 1728 Luxembourg
Luxembourg
T: +352 4301 34925

Back to top