Eiropas Savienība

Europe Direct - Luksemburga

Europe Direct - Luksemburga

quicktabs contact points

Luksemburga EDIC

Europe Direct Munshausen (upon appointment)

11, Duerefstrooss L-9766 Munshausen Luxembourg

00352 92 93 73

www.europedirect.lu

Centre d'Information Europe Direct Schengen (upon appointment)

6 Rue Robert Goebbels L-5444 Schengen Luxembourg

00352 26 6658 10

www.visitschengen.lu

Ņemiet vērā, ka šajā vietnē iekļautā informācija pašlaik tiek atjaunināta. Iespējams, ka daži “Europe Direct” centri vairs nestrādā un ir pievienoti jauni.

Kamēr atjaunināšana nav pabeigta, precīzu informāciju par “Europe Direct” tīklu varat lūgt Eiropas Komisijas pārstāvniecībai:

Maison de l'Europe
7, rue du Marché-aux-Herbes
L - 1728 Luxembourg
Luxembourg
T: +352 4301 34925

Back to top