Ευρωπαϊκή Ένωση

Europe Direct - Λουξεμβούργο

Europe Direct - Λουξεμβούργο

Κέντρο πληροφόρησης Europe Direct (EDIC)

Ειδικο ομιλητή για την ΕΕ (Ομάδα Ευρώπη)

quicktabs contact points

Λουξεμβούργο EDIC

EDIC Universität Luxemburg

2, avenue de l'Université, 4365 Esch-sur-Alzette, Luxembourg

+3524666449657

Europe Direct Schengen

Rue Robert Goebbels, L-5444 Schengen

+352 26 66 58 10

Every day (Monday-Sunday & bank holidays): 10 am to 6 pm

http://www.europedirect.lu/

Europe Direct Munshausen

11, Duerefstrooss, L-9766 Munshausen

+352 92 93 73

08:00-12:00
13:00 - 17:00
lundi au vendredi

http://www.europedirect.lu

Λουξεμβούργο TEAM EUROPE

Antonio Reis

2 rue Mercier, 2985 Luxembourg

English, French, German, Polish, Portuguese, Spanish

EU institutions

Karin Basenach

Centre Européen des Consommateurs GIE, 55, rue des Bruyères, L-1274 HOWALD

+352 26 84 64-1

English, French, German

General EU matters

Back to top