Европейски съюз

Europe Direct - Люксембург

Europe Direct - Люксембург

Информационен център Europe Direct (EDIC)

Експерт по въпросите на ЕС (Team Europe)

Моля, имайте предвид, че информацията на този уебсайт в момента се актуализира. Възможно е някои центрове Europe Direct вече да не функционират, както и да бъдат добавени нови центрове.

Междувременно, ако се нуждаете от информация за актуализираната мрежа Europe Direct, можете да се свържете с представителството на Европейската комисия на адрес:

Maison de l'Europe
7, rue du Marché-aux-Herbes
L - 1728 Luxembourg
Luxembourg
T: +352 4301 34925

Back to top