Европейски съюз

Europe Direct - Люксембург

Europe Direct - Люксембург

quicktabs contact points

Люксембург EDIC

Europe Direct Munshausen (upon appointment)

11, Duerefstrooss L-9766 Munshausen Luxembourg

00352 92 93 73

www.europedirect.lu

Centre d'Information Europe Direct Schengen (upon appointment)

6 Rue Robert Goebbels L-5444 Schengen Luxembourg

00352 26 6658 10

www.visitschengen.lu

Моля, имайте предвид, че информацията на този уебсайт в момента се актуализира. Възможно е някои центрове Europe Direct вече да не функционират, както и да бъдат добавени нови центрове.

Междувременно, ако се нуждаете от информация за актуализираната мрежа Europe Direct, можете да се свържете с представителството на Европейската комисия на адрес:

Maison de l'Europe
7, rue du Marché-aux-Herbes
L - 1728 Luxembourg
Luxembourg
T: +352 4301 34925

Back to top