Ευρωπαϊκή Ένωση

Europe Direct - Φινλανδία

Europe Direct - Φινλανδία

Κέντρο ευρωπαϊκής τεκμηρίωσης (EDC)

Κέντρο πληροφόρησης Europe Direct (EDIC)

quicktabs contact points

Φινλανδία EDIC

EDIC Hamina

Helsingintie 1, 49400 Hamina, Finland

+358442774513

EDIC Valkeakoski

Tietotie 1, 37630 Valkeakoski, Finland

+358 40 750 2242

Europe Direct Etelä-Pohjanmaan liiton EU-tietokeskus

Kampusranta 9 C,FI-60101 Seinäjoki

+358 40024 1813

http://www.epliitto.fi/eu-tietokeskus

Europe Direct Kainuu

Kauppakatu 1, 1st floor, 87100 Kajaani

+358447100861

http://www.kainuunliitto.fi/europedirect

Europe Direct Kuopio

Sepänkatu 1,FI-70100 Kuopio

+358 44 7142653

http://www.pohjois-savo.fi/europedirect

Europe Direct Oulu region - Pohjois-Pohjanmaan EU-tietopiste

Europe Direct Pohjois-Satakunta

Keskuskatu 51 B,
FI-38700 Kankaanpää

+358 50 5206396

Monday to Friday
08.00 - 16.00

http://www.aktiivinen.fi

Europe Direct Rural Oulu South - Oulun Eteläisen EU-tietokeskus

Pajatie 5, 85500 Nivala, Finland

+358 44 2748827

Monday - Friday 09:00 - 16:00 (or by appointment)

http://www.europedirect.fi/

Europe Direct Varsinais-Suomi

Ratapihankatu 36/PL 273,FI-20101 Turku

+358 40 3585704

Monday-Friday 09.00-15.00

http://www.varsinais-suomi.fi/europedirect

Φινλανδία EDC

University of Vaasa / Tritonia

Yliopistonranta 7, 65101 Vaasa

+358 29 449 8603

Mon-Thu 9-19, Fri 9-17, Sat 11-15

http://www.tritonia.fi

Itä-Suomen yliopisto (EU-tallekirjasto)

University of Eastern Finland Library, Joensuu Campus Library , Tapani Toivanen, P.O. Box 107, Yliopistokatu 4, 80101Joensuu

(358-13) 251 40 61

Mon-Thurs: 08.00-19.00
Fri: 08.00-18.00
Sat: 10.00-15.00

http://www.uef.fi/fi/kirjasto/eu-tallekirjaston-esittely

Jyväskylän yliopisto (Kirjasto)

Seminaarinkatu 15b, 40014 Jyväskylä

+358 50 428 5259

Mon-Thurs: 08.00-20.00

https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/tiedonhankinta-eri-tieteenaloilla/eu

Lapin yliopisto

Yliopistonkatu 8, 96100 Rovaniemi

+358 40 484 4306

Mon-Thurs: 09.00-18.00
Fri: 09.00-16.00

http://kirjasto.luc.fi/Suomeksi/Yliopisto

Lappeenranta Academic Library

P.O. Box 20, Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta

+358 50 410 4652

Mon-Thurs: 08.00-18.00
Fri: 08.00-15.30

http://www.lut.fi/library

Oulun yliopisto

Yliopistokatu 90014 Oulu

+358-294 48 3594

Mon-Fri 08.00-19.00

http://www.kirjasto.oulu.fi/index.php?id=651

Tampereen yliopisto

Kalevantie 5, 33100 Tampere

+358-3-3551 6961

Monday-Friday 08.00-19.00

http://www.uta.fi/kirjasto/kokoelmat/erikoiskokoelmat/eu_kokoelma.html

University of Turku

Assistentinkatu 5,
20500 Turku

+358 2 333 5919

Mon-Thurs: 09.00-18.00
Friday: 09.00-16.00

http://libguides.utu.fi/EuropeanUnion

Back to top