Ευρωπαϊκή Ένωση

Europe Direct - Δανία

Europe Direct - Δανία

Κέντρο ευρωπαϊκής τεκμηρίωσης (EDC)

Κέντρο πληροφόρησης Europe Direct (EDIC)

quicktabs contact points

Δανία EDIC

Europe Direct Bornholm

c/o Bornholms Regionskommune, Ullasvej 23, DK-3700 Rønne

+45 56 92 13 06

Mo-Th 8-16, Fr 8-13

http://www.bornholm-eu.dk

Europe Direct Informationscenter Struer

c/o Infocenter Struer, Smedegade 7, DK-7600 Struer

+45 9684 8500

Monday– Wednesday 9.30-17.00; Thursday 9.30-20.00 ; Friday 9.30-16.00.

https://www.struerbibliotek.dk/europe-direct-struer

Europe Direct Odense

c/o Odense Centralbibliotek, Østre Stationsvej 15, DK–5000 Odense C

(45) 65 51 44 06

46/50 hours a week

http://www.odensebib.dk

Δανία EDC

Det Juridiske Fakultet - Juridisk Videncenter

Karen Blixens Plads 16, 2300 København S

+45 35 32 31 30

Monday - Friday: 9 am - 6 pm
Saturday and Sunday: 9 am - 14 pm

http://jura.ku.dk/bibliotek/

Aalborg Universitetsbibliotek

Aalborg Universitetsbibliotek, Dokumentationscenter, Langagervej 2, 9220 Aalborg Øst

+45 99409400

Monday - Friday: 8 am - 5.30 pm

http://www.aub.aau.dk/

Aarhus School of Business, Aarhus University

Fuglesangs Allé 4, DK - 8210 Aarhus V

+45 87153448

Monday - Friday: 8 am - 4 pm

http://www.library.au.dk

Copenhagen Business School (Handelshøjskolens Bibliotek) Fredriksberg

Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg (Kobenhavn)

+45 38 15 37 35

Monday - Friday: 8 am - 11 pm

http://www.cbs.dk/en/library

Roskilde Universitetsbibliotek

Universitetsvej 1,
4000 Roskilde

+45 46742242

Monday - Friday: 9 am - 5.30 pm

http://rub.ruc.dk/en/

Statsbiblioteket Aarhus

Victor Albecks Vej 1, DK – 8000 Aarhus C

+45 89462241

Monday - Friday: 8 am - 6 pm
Saturday: 11 am - 2 pm

http://www.statsbiblioteket.dk/

Syddansk Universitetsbibliotek

Campusvej 55, Odense M

+45 65501532

Monday - Thursday: 8 am - 7 pm
Friday: 8 am - 4 pm

http://www.sdu.dk

Back to top